Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Ngọc Hà
  Ngày sinh:
  Quê quán: Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã - Bí thư Đảng ủy xã
  Họ và Tên: Lê Đăng Trọng
  Ngày sinh: 18/05/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Quý , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Sao Vàng 2, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Kế toán
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
  Ngày sinh: 22/09/1985
  Quê quán: Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phú trung, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học tin học ứng dụng
  Chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND xã