Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Đăng Trọng
  Ngày sinh: 18/05/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Quý , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Sao Vàng 2, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Kế toán
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Lê Sỹ Cư
  Ngày sinh: 05/05/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Sao vàng 1, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Quản lý nhà nước
  Chức vụ : Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy xã - Phó Chủ tịch UBND xã