Hoạt động HĐND & UBND

Kỳ họp Bất thường HĐND

Kỳ họp Bất thường HĐND

Báo cáo Cải cách hành chính quý 1 năm 2023

Báo cáo Cải cách hành chính quý 1 năm 2023

Kê Hoạch Công tác văn thư - lưu trữ năm 2023

Kê Hoạch Công tác văn thư - lưu trữ năm 2023

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Khóa XXI

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Khóa XXI

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, Phó CTUBND xã năm 2023

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, Phó CTUBND xã năm 2023

Vai trò của hệ thống Đài truyền thanh tuyên truyền bầu cử

Thời gian này, huyện Hoằng Hóa đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 bằng nhiều hình thức.

Gần 28.000 cử tri các xã thuộc cụm KTXH số 1 nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng nay (23/5), cử tri tại các khu vực bỏ phiếu của 7 xã thuộc cụm KTXH số 1, gồm: Hoằng Xuân, Hoằng Giang, Hoằng Phượng, Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Trung đã nô nức tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

7 ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cần nhớ: 1/ Ngày bầu cử; 2/ Địa điểm bầu cử; 3/ Đi bầu cử sớm; 4/ Mang theo thẻ cử tri; 5/ Chọn đúng, bầu đủ; 6/ Thực hiện nghiêm quy định phòng dịch; 7/ Hướng dẫn, tuyên truyền mọi người tham gia bầu cử.

[Infographics] Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu

(TTV) - Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016. Dưới đây là quy trình bỏ phiếu bầu cử tại phòng bỏ phiếu.

[Infographic] Hướng dẫn tổ chức bầu cử đối với khu vực bỏ phiếu tại địa phương có dịch Covid-19

(TTV) - Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 6329/UBND-VX hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dưới đây là hướng dẫn một số tình huống tổ chức bầu cử đối với khu vực bỏ phiếu tại địa phương có dịch Covid-19.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 huyện Hoằng Hoá TXCT, VĐBC tại xã Hoằng Xuân

Ngày 13/5, tại xã Hoằng Xuân, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 huyện Hoằng Hoá đã có buổi TXCT, VĐBC với đại diện cử tri các xã Hoằng Giang, Hoằng Xuân, Hoằng Phượng, Hoằng Phú, Hoằng Quý.