Hoạt động của MTTQ & các đoàn thể chính trị

93 năm ngày thống nhất MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023

93 năm ngày thống nhất MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023

Lan tỏa từ Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Những năm qua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Hội LHPN huyện Hoằng hóa triển khai với nhiều nội dung sáng tạo và đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Hoằng Quý ra mắt CLB liên thế hệ thôn Hảo Nam và thôn Hảo Bắc

Ngày 27/4/2021, tại hội trường xã Hoằng Quý, Hội NCT xã đã tổ chức lễ ra mắt 2 CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hảo Nam và thôn Hảo Bắc.

Hội LHPN xã Hoằng Quý tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong 2 ngày 19, 20/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Quý đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2021- 2026.