Lan tỏa từ Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Đăng lúc: 14:00:00 28/07/2021 (GMT+7)

Những năm qua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Hội LHPN huyện Hoằng hóa triển khai với nhiều nội dung sáng tạo và đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

 Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, hằng năm Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sơ Hội đăng ký ít nhất 1 hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tích cực tuyên truyền 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình đạt tiêu chí, tổ chức vận động các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng các đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường hoa…
5 năm qua, Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện kế hoạch 99/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện. Cấp Hội đã tổ chức triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Hội phụ nữ đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo lựa chọn nội dung và hình thức thực hiện phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương. Hàng năm, cấp Hội tổ chức khảo sát, rà soát các hộ gia đình đạt và chưa đạt các tiêu chí, đề ra các giải pháp giúp đỡ gia đình hội viên thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, đặc biệt cụ thể hoá tiêu chí 3 sạch đó là “Sạch nhà, sạch đường làng ngõ xóm và sạch đồng ruộng”. Thành lập 32 CLB “gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp đỡ thêm 494 hộ đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch”Đến nay, toàn huyện có 40.062/46.053 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động, đạt tỷ lệ 87% (vượt 7 % so với chỉ tiêu NQ đề ra).
Thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mớgắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”. Hàng năm, cấp Hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên hệ thống loa truyền thanhỳ. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình hội viên, phụ nữ tham gia hiến đất, hiến cây, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công để làm nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn.. trị giá hàng chục tỷ đồng. Hàng năm, đăng ký với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí 16, tiêu chí số 17 được cấp uỷ huyện phê duyệt. Thành lập 42 mô hình "Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhân rộng mô hình rau an toàn tại xã Hoằng Hợp, Hoằng Giang, Hoằng Thắng, Hoằng Ngọc. Phát động phong trào “Giảm thiểu túi ni lông, chống rác thải nhựa và phân loại rác thải tại hộ gia đình”, có hơn 5.000 hội viên được cấp phát làn nhựa miễn phí, hạn chế rác thải túi ni lông gây ô nhiễm môi trườngĐảm nhận 272 đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường. 100% Hội phụ nữ cơ sở trồng được đường hoa thay thế cỏ dại tại các công sở, nhà văn hoá và các tuyến đường liên thôn.
Bà Hoàng Thị Định- Chủ tịch Hội LHPN huyện đánh giá: Trên các ngả đường từ Hoằng Xuân đến vùng biển như Hoằng Trường, tại các con đường phụ nữ tự quản đều sạch sẽ, rực rỡ sắc hoa, đã minh chứng cho sức lan tỏa của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Với  tiêu chí cụ thể “5 không” là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch”  gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tinh thần tương thân tương ái.
Thông qua thực hiện nội dung Cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt công tác gia đình và đảm bảo an sinh xã hội, từ đó đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương./.
Tuyết Mai: TT Văn hóa TTTT & DL
*một số hình ảnh từ phong trào được thực hiện ở các hội Phụ nữ cơ sở trên địa bàn huyện

2. hội viên phụ nữ xã hoằng Phụ ra quân vệ sinh môi trường  làm sạch đường quê.jpg
hội viên phụ nữ xã hoằng Phụ ra quân vệ sinh môi trường  làm sạch đường quê
3.1 .hội viên phụ nữ CLB vệ sinh môi trường ở Hoằng Thái  ra quân dọn dẹp và chăm sóc hoa ở công viên mini.jpg
hội viên phụ nữ CLB vệ sinh môi trường ở Hoằng Thái  ra quân dọn dẹp và chăm sóc hoa ở công viên mini


3.jpg

4. mô hình trồng rau  sạch  của hôi viên phụ nữ Hoằng Đức.jpg

5 hội viên PN xã Hoằng Đồng ra quân chăm sóc tuyến đường hoa.jpg
hội viên PN xã Hoằng Đồng ra quân chăm sóc tuyến đường hoa
6 và kết quả bước đầu 1.jpg
 và kết quả bước đầu 
7  thanh bình.jpg

8.jpg

9  góc trong  khuôn viên  nhà hội viên phụ nữ thôn Hợp Tân xã Hoằng Phụ.jpg
góc trong  khuôn viên  nhà hội viên phụ nữ thôn Hợp Tân xã Hoằng Phụ